חומרי לימוד
סינון לפי:      
מיון לפי:
חומרי לימוד עבור: הכל
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: בניית מיליםעודכן לאחרונה-21/02/18 17:21
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: תיבת רשימהעודכן לאחרונה-21/02/18 17:20
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1863 - אסל"ד - שאלת מעקב - מבחן 3 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-18/02/18 16:50
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2145 - פעולות על שפות - מבחן 3 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-18/02/18 16:46
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3130 - אוטומט מחסנית - בנייה - מבחן 3 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-18/02/18 16:43
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 5335 - בניית רשימת רצפים - זוּג-שוֹנֶה-זוּגִיוּת - מבחן 3 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-18/02/18 16:35
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3380 - מחסנית - סריקה - מערך מחסנית-מחסניות קיי - מבחן 3 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-18/02/18 16:31
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2245 - רקורסיה - מעקב - מערך טנ"מ - מבחן 3 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-18/02/18 16:27
עברית - ז 1: מבחן לדוגמרא בן גוריון וההתישבות היהודיתעודכן לאחרונה-12/02/18 17:07
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: BinNodeעודכן לאחרונה-11/02/18 17:03
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 6120 - עץ בינארי - סריקה - 111- מבחן 3 - תיכונט - ע"ז - רק השאלהעודכן לאחרונה-11/02/18 10:16
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 6111 - עץ בינארי - סריקה - תרגילים נוספיםעודכן לאחרונה-11/02/18 10:08
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 6110 - עץ בינארי - Binary Treeעודכן לאחרונה-11/02/18 10:08
עברית - יא 1: דף עבודה שורש של מיליםעודכן לאחרונה-08/02/18 09:13
עברית - יא 1: דף עבודה מציאת שורשעודכן לאחרונה-08/02/18 09:13
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 4 - Order Items - שמירת הזמנה חדשהעודכן לאחרונה-07/02/18 19:02
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1613 - אס"ד לא מלא - שאלת סיפור - מבחן 1 - ע"געודכן לאחרונה-05/02/18 22:32
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2140 - פעולות על שפות - מבחן 2 - תיכונט - ע"זעודכן לאחרונה-05/02/18 22:31
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 5130 - רשימה - סריקה - רשימה חשבונית - בגרות - ס"העודכן לאחרונה-05/02/18 22:30
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 5230 - רשימה - בנייה - רשימת סכומי זוגות ברשימה - מבחן 2 - ב"א - ע"זעודכן לאחרונה-05/02/18 22:28
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4610 - תור - תור של תורים - תור תוריק - מבחן 2 - תיכונט - ע"חעודכן לאחרונה-04/02/18 11:06
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2133 - פעולות על שפות - מבחן 2 - תיכונט - ע"חעודכן לאחרונה-04/02/18 10:45
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1857 - אסל"ד - שאלת מעקב - מבחן 2 - תיכונט - ע"חעודכן לאחרונה-04/02/18 10:43
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 5640 - רשימה ורקורסיה - מעקב - מבחן 2 - תיכונט - ע"חעודכן לאחרונה-04/02/18 10:41
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 5360 - בניית רשימת רצפים - בגרות - עעודכן לאחרונה-01/02/18 22:18
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3160 - אוטומט מחסנית - בנייה - בגרות – ע"בעודכן לאחרונה-01/02/18 22:16
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3150 - אוטומט מחסנית - בנייה - בגרות – ס"חעודכן לאחרונה-01/02/18 22:13
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3110 - אוטומט מחסניתעודכן לאחרונה-01/02/18 11:15
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3111 - אוטומט מחסנית - תרגילים נוספים ומעקבעודכן לאחרונה-01/02/18 11:12
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3140 - אוטומט מחסנית - בנייה - בגרות - ע"אעודכן לאחרונה-01/02/18 11:10
עברית - יא 1: משקלים חשובים ומשמעויותיהםעודכן לאחרונה-31/01/18 19:16
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3111 - מחסנית שלמים - תרגול קצרעודכן לאחרונה-31/01/18 15:19
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: איקס עיגול - חלק 2עודכן לאחרונה-30/01/18 21:27
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 5340 - בניית רשימת רצפים - ימי לימוד - מתכונת - ב"א - ע"זעודכן לאחרונה-30/01/18 21:25
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3110 - מחסנית שלמים - הגדרה ופעולות ממשקעודכן לאחרונה-30/01/18 21:24
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 5330 - בניית רשימת רצפים - זִיגְזַג - מבחן 3 - תיכונט - ע"זעודכן לאחרונה-28/01/18 11:10
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 5310 - רשימה - בניית רשימת רצפיםעודכן לאחרונה-28/01/18 11:08
עברית - יא 1: שורש תנייני דף עבודהעודכן לאחרונה-23/01/18 17:08
עברית - י 2: מצגת דרכי תצורת שם העצםעודכן לאחרונה-23/01/18 11:54
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: יעילות - סיבוכיותעודכן לאחרונה-21/01/18 10:03
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 3 - MoveSelectedItemBetweenListBox V1עודכן לאחרונה-19/01/18 10:55
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 2 - הזמנה Orderעודכן לאחרונה-17/01/18 18:47
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: איקס עיגול - חלק 1עודכן לאחרונה-17/01/18 17:22
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 5280 - רשימת רשימות - החזרת רשימה - מבחן 3 - ע"געודכן לאחרונה-17/01/18 11:45
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2130 - פעולות על שפות - בגרות - ס"בעודכן לאחרונה-17/01/18 11:38
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2120 - פעולות על שפות - מבחן 2 - ע"דעודכן לאחרונה-17/01/18 11:34
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 5220 - רשימה - בנייה - עיגול לחמש - מבחן 2 - ע"העודכן לאחרונה-17/01/18 11:30
אזרחות(מטלה) - יב 1: דוגמא למטלת ביצוע באזרחות 3עודכן לאחרונה-16/01/18 07:59
אזרחות(מטלה) - יב 1: דוגמא למטלת ביצוע באזרחות 2עודכן לאחרונה-16/01/18 07:59
אזרחות(מטלה) - יב 1: דוגמא למטלת ביצוע באזרחות 1עודכן לאחרונה-16/01/18 07:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 5211 - רשימה - בניית רשימה - תרגיליםעודכן לאחרונה-14/01/18 17:53
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 5210 - רשימה - בניית רשימהעודכן לאחרונה-14/01/18 17:50
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2110 - תורת הקבוצות - תכונות ופעולות על קבוצותעודכן לאחרונה-12/01/18 10:15
עברית - יא 1: סיכום לבגרות מערכת הצורותעודכן לאחרונה-09/01/18 10:53
מדעי הטכנולוגיה - י 1,י 2: מצגת - מדעי הטכנולוגיה - מבואעודכן לאחרונה-07/01/18 22:57
מדעי הטכנולוגיה - י 1,י 2: מצגת - עקרונות המחקר המדעיעודכן לאחרונה-07/01/18 22:57
מדעי הטכנולוגיה - י 1,י 2: מצגת - חיסון - המערכת החיסוניתעודכן לאחרונה-07/01/18 22:56
מדעי הטכנולוגיה - י 1,י 2: כתבה מומלצת - הדרך הארוכה בחזרה אל הירח - מכון דוידסוןעודכן לאחרונה-07/01/18 22:55
מדעי הטכנולוגיה - י 1,י 2: כתבה מומלצת - מהומה רבה על לא מאומה - ההפחדות המדעיות של 2017 - מכון דוידסוןעודכן לאחרונה-07/01/18 22:55
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1335 - אס"ד לא מלא - בנייה רצף - מבחן 2 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-07/01/18 12:52
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1853 - אסל"ד - שאלת מעקב - מבחן 2 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-07/01/18 12:51
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3570 - מחסנית - מחסנית רצפים - מאה מאית - מבחן 2 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-07/01/18 12:48
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4430 - תור עם טנ"מ - מאסטר ג'די - מבחן 2 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-07/01/18 12:46
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2240 - רקורסיה - מעקב - מערך - מבחן 2 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-07/01/18 12:44
תורה - ז 1: פרק יגעודכן לאחרונה-05/01/18 10:12
תורה - ז 1: פרק יב בראשית- מעשה אבות סימן לבניםעודכן לאחרונה-05/01/18 10:12
תורה - ז 1: פרק יאעודכן לאחרונה-05/01/18 10:12
תורה - ז 1: נח פרק טעודכן לאחרונה-05/01/18 10:11
תורה - ז 1: מעשה אבות סימן לבנים- פרק יבעודכן לאחרונה-05/01/18 10:11
תורה - ז 1: דור הפלגה-יאעודכן לאחרונה-05/01/18 10:11
תורה - ז 1: בראשית פרק טעודכן לאחרונה-05/01/18 10:11
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: איש תלוי - חלק 3עודכן לאחרונה-03/01/18 16:37
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2110 - רקורסיה - הגדרה ודוגמאותעודכן לאחרונה-03/01/18 14:26
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 5120 - רשימה - סריקה - מספר-שונה-ספרות-ערכים-סמוכים - מבחן 2 - תיכונט - ע"זעודכן לאחרונה-03/01/18 14:25
עברית - י 1: הערכה חלופית בלשון י1 ו-י 2עודכן לאחרונה-02/01/18 13:00
עברית - ז 1: חזרה למבחן בעברית כיתות ז'עודכן לאחרונה-01/01/18 08:51
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 5110 - רשימה הגדרה וסריקה - Listעודכן לאחרונה-31/12/17 16:26
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 5111 - רשימה - סריקה - תרגילים נוספיםעודכן לאחרונה-31/12/17 16:17
עברית - ח 1: מבחן מיצב לתרגול רבעון בעודכן לאחרונה-29/12/17 09:58
היסטוריה - יא 1: בגרות בהיסטוריהעודכן לאחרונה-28/12/17 11:39
היסטוריה - יא 1: בגרות בהיסטוריה קיץ תשעועודכן לאחרונה-28/12/17 11:37
היסטוריה - יא 1: בגרות בהיסטוריה שאלון חורף תשעזעודכן לאחרונה-28/12/17 11:36
מעורבות חברתית - י 1,י 2: יומן מסע: מעורבות חברתית חטיבה עליונהעודכן לאחרונה-28/12/17 11:25
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 1- מוצר ומאפייניו - כל השכבותעודכן לאחרונה-27/12/17 17:04
היסטוריה - יא 1: מחוון למבחן השני בהיסטוריהעודכן לאחרונה-26/12/17 02:30
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1730 - אסל"ד - בנייה - מבחן 2 - ב"א - ע"זעודכן לאחרונה-24/12/17 09:52
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1830 - אסל"ד - שאלת מעקב - מבחן 3 - ע"העודכן לאחרונה-24/12/17 09:50
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4130 - תור - יצירת מספר מקסימלי - מתכונת - ע"דעודכן לאחרונה-24/12/17 09:49
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: קשר גומליןעודכן לאחרונה-22/12/17 11:53
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 5 - תיבת בחירה יישוב - שדרוגעודכן לאחרונה-22/12/17 09:43
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1570 - אס"ד לא מלא - שאלת מעקב - מבחן 1 - אשכול ב' - תיכונט - ע"חעודכן לאחרונה-20/12/17 05:08
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1380 - אס"ד לא מלא - בנייה רצף - מבחן 1 - אשכול ב' - ע"ח - תיכונטעודכן לאחרונה-20/12/17 05:05
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1640 - טנ"מ בית הארחה - עם תור - מבחן 1 - תיכונט ב' - ע"חעודכן לאחרונה-20/12/17 05:02
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2230 - רקורסיה - מעקב - מערך - מבחן 1 - תיכונט ב' - ע"חעודכן לאחרונה-20/12/17 05:00
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3550 - מחסנית - מחסנית רצפים - מחרוזות ובוליאני - מבחן 1 - תיכונט ב' - ע"חעודכן לאחרונה-20/12/17 04:57
​סוגיות בהלכה - י 1: עשיית דין עצמי2עודכן לאחרונה-19/12/17 07:20
​סוגיות בהלכה - י 1: עשיית דין עצמי 1עודכן לאחרונה-19/12/17 07:20
​סוגיות בהלכה - י 1: תרומת איברים 2עודכן לאחרונה-19/12/17 07:20
​סוגיות בהלכה - י 1: תרומת איברים (1)עודכן לאחרונה-19/12/17 07:19
אזרחות - יב 1: פירוט והסברים למושגים באזרחותעודכן לאחרונה-14/12/17 12:14
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: Stack.cs - הטיפוס הכללי - יש לצרף לפרויקט גם את המחלקה Node - כמו בתורעודכן לאחרונה-14/12/17 04:44
עברית - יא 2: מצגת שלמים מרובעיםעודכן לאחרונה-13/12/17 08:21
עברית - יא 2: מצגת מרובעיםעודכן לאחרונה-13/12/17 08:21
היסטוריה - יא 1: חוברת סיכום לבגרותעודכן לאחרונה-13/12/17 08:21
היסטוריה - יא 1: קריקטורות נאציותעודכן לאחרונה-13/12/17 08:21
היסטוריה - יא 1: ציר זמן שואה יחידה חדשהעודכן לאחרונה-13/12/17 08:21
היסטוריה - יא 1: מצגת מלחמת העולם השנייהעודכן לאחרונה-13/12/17 08:21
היסטוריה - יא 1: יחידה ג' המאה הארוכהעודכן לאחרונה-13/12/17 08:21
היסטוריה - יא 1: יחידה ד' התקווהעודכן לאחרונה-13/12/17 08:20
תלמוד - יא 1: פרוייקטון בגמרא 2עודכן לאחרונה-13/12/17 08:20
עברית - י 2: מצגת דו משמעותעודכן לאחרונה-13/12/17 08:20
עברית - י 2: מצגת נשוא כל הסוגים נשוא מורחב ואוגד ומשפט שימניעודכן לאחרונה-13/12/17 08:20
כלכלה - י 1,י 2: שאלות מבחינות בגרותעודכן לאחרונה-13/12/17 08:19
הלכה - ט 1: דף עבודה וידויעודכן לאחרונה-13/12/17 08:19
הלכה - ט 1: דף עבודה הלכות חנוכהעודכן לאחרונה-13/12/17 08:19
עברית - ח 2: מבחן לתרגולעודכן לאחרונה-13/12/17 08:19
עברית - ח 1: העיסוק בספורטעודכן לאחרונה-13/12/17 08:18
עברית - ח 1: מבחן לתרגולעודכן לאחרונה-13/12/17 08:18
תלמוד - ז 2: שאלות חזרה לקראת המבחן בגמראעודכן לאחרונה-13/12/17 08:17
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1860 - אסל"ד - שאלת מעקב - מבחן 2 - ע"דעודכן לאחרונה-12/12/17 11:42
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1840 - אסל"ד - שאלת מעקב - מבחן 2 - תיכונט - ע"זעודכן לאחרונה-12/12/17 11:41
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1843 - אסל"ד - שאלת מעקב - מבחן 1 - אשכול א' - תיכונט - ע"חעודכן לאחרונה-12/12/17 11:39
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1735 - אסל"ד - בנייה - מבחן 1 - אשכול א' תיכונט - ע"חעודכן לאחרונה-12/12/17 11:37
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4510 - תור ורקורסיה - מעקב - שני תורים - מבחן 2 - ע"ועודכן לאחרונה-10/12/17 11:51
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4410 - תלת תור - מתכונת - ע"ועודכן לאחרונה-10/12/17 11:49
עברית - י 2: מצגת תחבירעודכן לאחרונה-10/12/17 02:51
היסטוריה - יא 1: יחידה ה אענך בסתר רעםעודכן לאחרונה-08/12/17 11:08
היסטוריה - יא 1: יחידה ז שנות התקומהעודכן לאחרונה-08/12/17 11:07
היסטוריה - יא 1: מדינת ישראל עשורים ראשוניםעודכן לאחרונה-08/12/17 10:51
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: פרויקט חנוכה - שילוב קוצב זמן בשינויים בפקדיםעודכן לאחרונה-06/12/17 11:41
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 4 - קשר בין טפסים - לקוח וישובעודכן לאחרונה-06/12/17 06:02
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1820 - אסל"ד - שאלת מעקב - מבחן 2 - ע"ועודכן לאחרונה-05/12/17 11:27
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1740 - אסל"ד - בנייה - מתכונת - ע"ועודכן לאחרונה-05/12/17 11:26
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4210 - תור רצפים - מדלג-3 - מבחן 2 - ע"העודכן לאחרונה-05/12/17 11:19
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3320 - מחסנית - סריקה - צמודי 10 - מבחן 1 - ע"העודכן לאחרונה-03/12/17 04:06
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4113 - תור ג'נארי - מימושעודכן לאחרונה-03/12/17 04:01
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4110 - תור - QUEUE - ממשקעודכן לאחרונה-03/12/17 04:01
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4111 - תור - QUEUE - מימושעודכן לאחרונה-03/12/17 04:01
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: איש תלוי - חלק 2עודכן לאחרונה-29/11/17 12:17
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1711 - אסל"ד - תרגיליםעודכן לאחרונה-29/11/17 12:16
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1710 - אסל"דעודכן לאחרונה-29/11/17 12:16
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 3 - מחיקת ישוב - כל השכבותעודכן לאחרונה-29/11/17 06:14
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3410 - מחסנית - מחסנית רצפיםעודכן לאחרונה-29/11/17 03:50
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1720 - אסל"ד - בנייה - מבחן 2 - ע"דעודכן לאחרונה-29/11/17 03:31
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1616 - אס"ד לא מלא - שאלת סיפור - בגרות ס"ועודכן לאחרונה-22/11/17 11:18
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1610 - אס"ד לא מלא - שאלת סיפורעודכן לאחרונה-22/11/17 11:12
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 2 - קישור לקוח לישוב - כל השכבותעודכן לאחרונה-22/11/17 06:14
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: איש תלוי - חלק 1עודכן לאחרונה-22/11/17 05:38
מעורבות חברתית - י 1,י 2: מעורבות חברתית - חוזר תשע"ח לתלמידים ולהוריםעודכן לאחרונה-19/11/17 11:44
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1560 - אס"ד לא מלא - שאלת מעקב - מבחן 1 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-19/11/17 03:11
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1070 - אס"ד לא מלא - בנייה - מבחן 1 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-19/11/17 03:07
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1360 - טנ"מ חנות אופניים - מבחן 1 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-19/11/17 03:05
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2220 - רקורסיה - מעקב - מטריצה - מבחן 1 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-19/11/17 03:05
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3150 - מחסנית שלמים - סריקה - מאות 257 - מבחן 1 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-19/11/17 03:03
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 1 - City - ישובעודכן לאחרונה-17/11/17 09:57
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3310 - מחסנית - הטיפוס הכללי Tעודכן לאחרונה-05/11/17 04:42
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3140 - מחסנית שלמים - סריקה - ספרות זוגיות - מבחן 1 - ע"דעודכן לאחרונה-02/11/17 10:37
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1325 - אס"ד לא מלא - בנייה רצף - בוחן - תיכונט - ע"חעודכן לאחרונה-02/11/17 05:57
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: בחירת נושא לפרויקטעודכן לאחרונה-01/11/17 11:14
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: תכנות מערכות - קישור למיקום הגשת שלבים בפרויקטעודכן לאחרונה-01/11/17 10:58
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 9 - Client - Filterעודכן לאחרונה-01/11/17 07:26
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 8 - Client - All Layers - Clear & Deleteעודכן לאחרונה-01/11/17 07:26
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: תכנות מערכות - קישור למיקום הגשת מטלותעודכן לאחרונה-01/11/17 07:11
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: 5 - משחק הזיכרון - משימת סיוםעודכן לאחרונה-01/11/17 06:35
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3405 - מחסנית - בניית מחסנית ממחסנית - בוחן - תיכונט - ע"חעודכן לאחרונה-01/11/17 04:26
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1230 - טנ"מ עמוד ענן - מבחן 1 - ע"געודכן לאחרונה-30/10/17 10:37
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1510 - אוטומט סופי דטרמיניסטי - מעקבעודכן לאחרונה-30/10/17 10:36
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1020 - אוטומט סופי דטרמיניסטי - חיבור של שני אוטומטיםעודכן לאחרונה-30/10/17 10:34
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1111 - אס"ד לא מלא ושפות רצף - תרגיליםעודכן לאחרונה-30/10/17 10:30
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3122 - מחסנית שלמים - סריקה - תרגילים נוספיםעודכן לאחרונה-30/10/17 10:24
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3230 - מחסנית שלמים - בניית מחסנית - ממטריצה - מבחן 1 - ע"ועודכן לאחרונה-29/10/17 06:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3220 - מחסנית שלמים - בניית מחסנית - ספרה קיי-ית - מבחן 1 - ע"זעודכן לאחרונה-29/10/17 06:58
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3211 - מחסנית שלמים - בניית מחסנית - תרגולעודכן לאחרונה-25/10/17 10:01
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3210 - מחסנית שלמים - בניית מחסניתעודכן לאחרונה-25/10/17 10:00
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1520 - אס"ד לא מלא - שאלת מעקב - מבחן 1 - ע"דעודכן לאחרונה-25/10/17 09:57
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1120 - אס"ד לא מלא - שפות רצף - תרגילים נוספיםעודכן לאחרונה-25/10/17 09:50
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 7 - Client - All Layers - Updateעודכן לאחרונה-25/10/17 07:09
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: 4 - משחק הזיכרון - המשך הגנריותעודכן לאחרונה-25/10/17 05:54
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3100 - מחסנית שלמים - ממשק הטנ"מעודכן לאחרונה-22/10/17 06:32
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: מבנה נתונים - קישור למיקום הגשת מטלותעודכן לאחרונה-19/10/17 07:57
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: מודלים חישוביים - קישור למיקום הגשת מטלותעודכן לאחרונה-19/10/17 07:44
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 6 - Client - All Layers - DAL to UIעודכן לאחרונה-18/10/17 06:05
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2121 - מעקב אחר רקורסיה - 2עודכן לאחרונה-18/10/17 05:41
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2120 - מעקב אחר רקורסיה - 1עודכן לאחרונה-18/10/17 05:41
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1011 - אוטומט סופי דטרמיניסטי - תרגולעודכן לאחרונה-18/10/17 02:30
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2310 - רקורסיה כפולה - הגדרה ודוגמאותעודכן לאחרונה-18/10/17 02:30
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: 3 - משחק הזיכרון - שיפור פעולת הלחיצה על קלףעודכן לאחרונה-18/10/17 02:29
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: 2 - CompareImagesעודכן לאחרונה-18/10/17 02:28
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0120 - לולאותעודכן לאחרונה-17/10/17 10:40
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0210 - מערכיםעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0220 - מערכים - מבחן מסכם - כיתה י' - ע"ז - ב"אעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0325 - פונקציות עם לולאות וחלוקת שלמיםעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0110 - חלוקת שלמיםעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1110 - טנ"מ - תלמיד מורה וכיתהעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1010 - אוטומט סופי דטרמיניסטי - מבואעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0330 - פונקציות עם לולאות ומערכיםעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0652 - טנ"מ רמה פשוטה - כרטיס אשראיעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0410 - מטריצותעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1220 - טנ"מ קניון - מבחן 1 - ע"בעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0430 - מטריצות - מבחן מסכם - כיתה י' - ע"ז - ב"אעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0650 - טנ"מ רמה פשוטה - רופאעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0651 - טנ"מ רמה פשוטה - עובדיםעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 2 - טופס קליטת פרטי לקוח - בדיקת השדות - שלב בעודכן לאחרונה-04/10/17 03:08
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 1 - טופס קליטת פרטי לקוח - בדיקת השדות - שלב אעודכן לאחרונה-04/10/17 03:08
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 5 - הוספת לקוח - שכבות BL ו-DALעודכן לאחרונה-04/10/17 03:03
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 4 - טופס פרטי לקוח – מניעת שגיאות מתקדמתעודכן לאחרונה-04/10/17 03:03
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 3 - טופס פרטי לקוח - הוספת טנ"מ לקוחעודכן לאחרונה-04/10/17 03:03
עברית - ח 1: הדרכה לתיקון הסיכוםעודכן לאחרונה-24/09/17 07:30
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: קיצורי דרך שימושייםעודכן לאחרונה-15/09/17 12:15
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: תיבת הודעהעודכן לאחרונה-15/09/17 11:21
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: Dal.csעודכן לאחרונה-15/09/17 10:53
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: 1 - משחק הזיכרון - התחלת העבודה עם הקלפיםעודכן לאחרונה-13/09/17 05:41
סה''כ: 212 חומרי לימוד