חומרי לימוד
סינון לפי:      
מיון לפי:
חומרי לימוד עבור: הכל
אזרחות - יב 1: פירוט והסברים למושגים באזרחותעודכן לאחרונה-14/12/17 12:14
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: Stack.cs - הטיפוס הכללי - יש לצרף לפרויקט גם את המחלקה Node - כמו בתורעודכן לאחרונה-14/12/17 04:44
עברית - יא 2: מצגת שלמים מרובעיםעודכן לאחרונה-13/12/17 08:21
עברית - יא 2: מצגת מרובעיםעודכן לאחרונה-13/12/17 08:21
היסטוריה - יא 1: חוברת סיכום לבגרותעודכן לאחרונה-13/12/17 08:21
היסטוריה - יא 1: קריקטורות נאציותעודכן לאחרונה-13/12/17 08:21
היסטוריה - יא 1: ציר זמן שואה יחידה חדשהעודכן לאחרונה-13/12/17 08:21
היסטוריה - יא 1: מצגת מלחמת העולם השנייהעודכן לאחרונה-13/12/17 08:21
היסטוריה - יא 1: יחידה ג' המאה הארוכהעודכן לאחרונה-13/12/17 08:21
היסטוריה - יא 1: יחידה ד' התקווהעודכן לאחרונה-13/12/17 08:20
תלמוד - יא 1: פרוייקטון בגמרא 2עודכן לאחרונה-13/12/17 08:20
עברית - י 2: מצגת דו משמעותעודכן לאחרונה-13/12/17 08:20
עברית - י 2: מצגת נשוא כל הסוגים נשוא מורחב ואוגד ומשפט שימניעודכן לאחרונה-13/12/17 08:20
כלכלה - י 1,י 2: שאלות מבחינות בגרותעודכן לאחרונה-13/12/17 08:19
הלכה - ט 1: דף עבודה וידויעודכן לאחרונה-13/12/17 08:19
הלכה - ט 1: דף עבודה הלכות חנוכהעודכן לאחרונה-13/12/17 08:19
עברית - ח 2: מבחן לתרגולעודכן לאחרונה-13/12/17 08:19
עברית - ח 1: העיסוק בספורטעודכן לאחרונה-13/12/17 08:18
עברית - ח 1: מבחן לתרגולעודכן לאחרונה-13/12/17 08:18
תלמוד - ז 2: שאלות חזרה לקראת המבחן בגמראעודכן לאחרונה-13/12/17 08:17
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1860 - אסל"ד - שאלת מעקב - מבחן 2 - ע"דעודכן לאחרונה-12/12/17 11:42
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1840 - אסל"ד - שאלת מעקב - מבחן 2 - תיכונט - ע"זעודכן לאחרונה-12/12/17 11:41
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1843 - אסל"ד - שאלת מעקב - מבחן 1 - אשכול א' - תיכונט - ע"חעודכן לאחרונה-12/12/17 11:39
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1735 - אסל"ד - בנייה - מבחן 1 - אשכול א' תיכונט - ע"חעודכן לאחרונה-12/12/17 11:37
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4510 - תור ורקורסיה - מעקב - שני תורים - מבחן 2 - ע"ועודכן לאחרונה-10/12/17 11:51
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4410 - תלת תור - מתכונת - ע"ועודכן לאחרונה-10/12/17 11:49
עברית - י 2: מצגת תחבירעודכן לאחרונה-10/12/17 02:51
היסטוריה - יא 1: יחידה ה אענך בסתר רעםעודכן לאחרונה-08/12/17 11:08
היסטוריה - יא 1: יחידה ז שנות התקומהעודכן לאחרונה-08/12/17 11:07
היסטוריה - יא 1: מדינת ישראל עשורים ראשוניםעודכן לאחרונה-08/12/17 10:51
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: פרויקט חנוכה - שילוב קוצב זמן בשינויים בפקדיםעודכן לאחרונה-06/12/17 11:41
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 4 - קשר בין טפסים - לקוח וישובעודכן לאחרונה-06/12/17 06:02
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1830 - אסל"ד - שאלת מעקב - מבחן 3 - ע"ה - רק השאלהעודכן לאחרונה-05/12/17 11:28
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1820 - אסל"ד - שאלת מעקב - מבחן 2 - ע"ועודכן לאחרונה-05/12/17 11:27
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1740 - אסל"ד - בנייה - מתכונת - ע"ועודכן לאחרונה-05/12/17 11:26
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4210 - תור רצפים - מדלג-3 - מבחן 2 - ע"העודכן לאחרונה-05/12/17 11:19
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3320 - מחסנית - סריקה - צמודי 10 - מבחן 1 - ע"העודכן לאחרונה-03/12/17 04:06
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4130 - תור - יצירת מספר מקסימלי - מתכונת - ע"ד - רק השאלהעודכן לאחרונה-03/12/17 04:04
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4113 - תור ג'נארי - מימושעודכן לאחרונה-03/12/17 04:01
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4110 - תור - QUEUE - ממשקעודכן לאחרונה-03/12/17 04:01
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 4111 - תור - QUEUE - מימושעודכן לאחרונה-03/12/17 04:01
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: איש תלוי - חלק 2עודכן לאחרונה-29/11/17 12:17
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1711 - אסל"ד - תרגיליםעודכן לאחרונה-29/11/17 12:16
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1710 - אסל"דעודכן לאחרונה-29/11/17 12:16
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 3 - מחיקת ישוב - כל השכבותעודכן לאחרונה-29/11/17 06:14
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3410 - מחסנית - מחסנית רצפיםעודכן לאחרונה-29/11/17 03:50
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1720 - אסל"ד - בנייה - מבחן 2 - ע"דעודכן לאחרונה-29/11/17 03:31
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1730 - אסל"ד - בנייה - מבחן 2 - ב"א - ע"ז - רק התרגילעודכן לאחרונה-29/11/17 03:30
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1616 - אס"ד לא מלא - שאלת סיפור - בגרות ס"ועודכן לאחרונה-22/11/17 11:18
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1613 - אס"ד לא מלא - שאלת סיפור - מבחן 1 - ע"ג - רק השאלהעודכן לאחרונה-22/11/17 11:15
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1610 - אס"ד לא מלא - שאלת סיפורעודכן לאחרונה-22/11/17 11:12
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 2 - קישור לקוח לישוב - כל השכבותעודכן לאחרונה-22/11/17 06:14
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: איש תלוי - חלק 1עודכן לאחרונה-22/11/17 05:38
מעורבות חברתית - י 1,י 2,יא 1,יא 2,יב 1,יב 2: מעורבות חברתית - חוזר תשע"ח לתלמידים ולהוריםעודכן לאחרונה-19/11/17 11:44
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1560 - אס"ד לא מלא - שאלת מעקב - מבחן 1 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-19/11/17 03:11
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1070 - אס"ד לא מלא - בנייה - מבחן 1 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-19/11/17 03:07
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1360 - טנ"מ חנות אופניים - מבחן 1 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-19/11/17 03:05
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2220 - רקורסיה - מעקב - מטריצה - מבחן 1 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-19/11/17 03:05
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3150 - מחסנית שלמים - סריקה - מאות 257 - מבחן 1 - ב"א - ע"חעודכן לאחרונה-19/11/17 03:03
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 1 - City - ישובעודכן לאחרונה-17/11/17 09:57
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3310 - מחסנית - הטיפוס הכללי Tעודכן לאחרונה-05/11/17 04:42
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3140 - מחסנית שלמים - סריקה - ספרות זוגיות - מבחן 1 - ע"דעודכן לאחרונה-02/11/17 10:37
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1325 - אס"ד לא מלא - בנייה רצף - בוחן - תיכונט - ע"חעודכן לאחרונה-02/11/17 05:57
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: בחירת נושא לפרויקטעודכן לאחרונה-01/11/17 11:14
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: תכנות מערכות - קישור למיקום הגשת שלבים בפרויקטעודכן לאחרונה-01/11/17 10:58
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 9 - Client - Filterעודכן לאחרונה-01/11/17 07:26
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 8 - Client - All Layers - Clear & Deleteעודכן לאחרונה-01/11/17 07:26
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: תכנות מערכות - קישור למיקום הגשת מטלותעודכן לאחרונה-01/11/17 07:11
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: 5 - משחק הזיכרון - משימת סיוםעודכן לאחרונה-01/11/17 06:35
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3405 - מחסנית - בניית מחסנית ממחסנית - בוחן - תיכונט - ע"חעודכן לאחרונה-01/11/17 04:26
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1230 - טנ"מ עמוד ענן - מבחן 1 - ע"געודכן לאחרונה-30/10/17 10:37
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1510 - אוטומט סופי דטרמיניסטי - מעקבעודכן לאחרונה-30/10/17 10:36
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1020 - אוטומט סופי דטרמיניסטי - חיבור של שני אוטומטיםעודכן לאחרונה-30/10/17 10:34
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1111 - אס"ד לא מלא ושפות רצף - תרגיליםעודכן לאחרונה-30/10/17 10:30
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3122 - מחסנית שלמים - סריקה - תרגילים נוספיםעודכן לאחרונה-30/10/17 10:24
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3230 - מחסנית שלמים - בניית מחסנית - ממטריצה - מבחן 1 - ע"ועודכן לאחרונה-29/10/17 06:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3220 - מחסנית שלמים - בניית מחסנית - ספרה קיי-ית - מבחן 1 - ע"זעודכן לאחרונה-29/10/17 06:58
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3211 - מחסנית שלמים - בניית מחסנית - תרגולעודכן לאחרונה-25/10/17 10:01
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3210 - מחסנית שלמים - בניית מחסניתעודכן לאחרונה-25/10/17 10:00
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1520 - אס"ד לא מלא - שאלת מעקב - מבחן 1 - ע"דעודכן לאחרונה-25/10/17 09:57
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1120 - אס"ד לא מלא - שפות רצף - תרגילים נוספיםעודכן לאחרונה-25/10/17 09:50
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 7 - Client - All Layers - Updateעודכן לאחרונה-25/10/17 07:09
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: 4 - משחק הזיכרון - המשך הגנריותעודכן לאחרונה-25/10/17 05:54
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3111 - מחסנית שלמים - תרגול קצרעודכן לאחרונה-22/10/17 06:43
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3110 - מחסנית שלמים - הגדרה ופעולות ממשקעודכן לאחרונה-22/10/17 06:32
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 3100 - מחסנית שלמים - ממשק הטנ"מעודכן לאחרונה-22/10/17 06:32
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: מבנה נתונים - קישור למיקום הגשת מטלותעודכן לאחרונה-19/10/17 07:57
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: מודלים חישוביים - קישור למיקום הגשת מטלותעודכן לאחרונה-19/10/17 07:44
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 6 - Client - All Layers - DAL to UIעודכן לאחרונה-18/10/17 06:05
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2121 - מעקב אחר רקורסיה - 2עודכן לאחרונה-18/10/17 05:41
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2120 - מעקב אחר רקורסיה - 1עודכן לאחרונה-18/10/17 05:41
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1011 - אוטומט סופי דטרמיניסטי - תרגולעודכן לאחרונה-18/10/17 02:30
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 2310 - רקורסיה כפולה - הגדרה ודוגמאותעודכן לאחרונה-18/10/17 02:30
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: 3 - משחק הזיכרון - שיפור פעולת הלחיצה על קלףעודכן לאחרונה-18/10/17 02:29
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: 2 - CompareImagesעודכן לאחרונה-18/10/17 02:28
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0120 - לולאותעודכן לאחרונה-17/10/17 10:40
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0210 - מערכיםעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0410 - מטריצותעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0652 - טנ"מ רמה פשוטה - כרטיס אשראיעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0110 - חלוקת שלמיםעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0220 - מערכים - מבחן מסכם - כיתה י' - ע"ז - ב"אעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1110 - טנ"מ - תלמיד מורה וכיתהעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1010 - אוטומט סופי דטרמיניסטי - מבואעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0430 - מטריצות - מבחן מסכם - כיתה י' - ע"ז - ב"אעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0325 - פונקציות עם לולאות וחלוקת שלמיםעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 1220 - טנ"מ קניון - מבחן 1 - ע"בעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0651 - טנ"מ רמה פשוטה - עובדיםעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0330 - פונקציות עם לולאות ומערכיםעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
מדמ"ח(5) - יא 1,יא 2: 0650 - טנ"מ רמה פשוטה - רופאעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 2 - טופס קליטת פרטי לקוח - בדיקת השדות - שלב בעודכן לאחרונה-04/10/17 03:08
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 1 - טופס קליטת פרטי לקוח - בדיקת השדות - שלב אעודכן לאחרונה-04/10/17 03:08
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 5 - הוספת לקוח - שכבות BL ו-DALעודכן לאחרונה-04/10/17 03:03
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 4 - טופס פרטי לקוח – מניעת שגיאות מתקדמתעודכן לאחרונה-04/10/17 03:03
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: 3 - טופס פרטי לקוח - הוספת טנ"מ לקוחעודכן לאחרונה-04/10/17 03:03
מדעי הטכנולוגיה - י 1,י 2: חיסון - המערכת החיסונית - מצגתעודכן לאחרונה-27/09/17 01:33
עברית - ח 1: הדרכה לתיקון הסיכוםעודכן לאחרונה-24/09/17 07:30
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: קיצורי דרך שימושייםעודכן לאחרונה-15/09/17 12:15
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: תיבת הודעהעודכן לאחרונה-15/09/17 11:21
תכנות מערכות(5) - יב 1,יב 2: Dal.csעודכן לאחרונה-15/09/17 10:53
מדעי הטכנולוגיה - י 1,י 2: עקרונות המחקר המדעי - מצגתעודכן לאחרונה-13/09/17 07:59
תכנות מערכות(5) - יא 1,יא 2: 1 - משחק הזיכרון - התחלת העבודה עם הקלפיםעודכן לאחרונה-13/09/17 05:41
מדעי הטכנולוגיה - י 1,י 2: מדעי הטכנולוגיה - מבואעודכן לאחרונה-06/09/17 10:38
סה''כ: 122 חומרי לימוד