חומרי לימוד
סינון לפי:      
מיון לפי:
חומרי לימוד עבור: הכל
Stack.cs - זמני רק לצורך הרצת הפעולותעודכן לאחרונה-22/10/17 07:54
3122 - מחסנית שלמים - סריקה - תרגילים נוספים - רק השאלותעודכן לאחרונה-22/10/17 07:44
3111 - מחסנית שלמים - תרגול קצרעודכן לאחרונה-22/10/17 06:43
3110 - מחסנית שלמים - הגדרה ופעולות ממשקעודכן לאחרונה-22/10/17 06:32
3100 - מחסנית שלמים - ממשק הטנ"מעודכן לאחרונה-22/10/17 06:32
1020 - אוטומט סופי דטרמיניסטי - חיבור של שני אוטומטים - בלי שאלה 2עודכן לאחרונה-19/10/17 08:02
1020 - אוטומט סופי דטרמיניסטי - חיבור של שני אוטומטים - רק השאלותעודכן לאחרונה-19/10/17 08:02
מבנה נתונים - קישור למיקום הגשת מטלותעודכן לאחרונה-19/10/17 07:57
מודלים חישוביים - קישור למיקום הגשת מטלותעודכן לאחרונה-19/10/17 07:44
1111 - אס"ד לא מלא ושפות רצף - תרגילים - רק התרגיליםעודכן לאחרונה-18/10/17 11:23
6 - Client - All Layers - DAL to UIעודכן לאחרונה-18/10/17 06:05
2121 - מעקב אחר רקורסיה - 2עודכן לאחרונה-18/10/17 05:41
2120 - מעקב אחר רקורסיה - 1עודכן לאחרונה-18/10/17 05:41
1011 - אוטומט סופי דטרמיניסטי - תרגולעודכן לאחרונה-18/10/17 02:30
2310 - רקורסיה כפולה - הגדרה ודוגמאותעודכן לאחרונה-18/10/17 02:30
3 - משחק הזיכרון - שיפור פעולת הלחיצה על קלףעודכן לאחרונה-18/10/17 02:29
2 - CompareImagesעודכן לאחרונה-18/10/17 02:28
0120 - לולאותעודכן לאחרונה-17/10/17 10:40
1110 - טנ"מ - תלמיד מורה וכיתהעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
1011 - אוטומט סופי דטרמיניסטי - תרגול - רק השאלותעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
0652 - טנ"מ רמה פשוטה - כרטיס אשראיעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
0220 - מערכים - מבחן מסכם - כיתה י' - ע"ז - ב"אעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
0110 - חלוקת שלמיםעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
0210 - מערכיםעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
1010 - אוטומט סופי דטרמיניסטי - מבואעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
0325 - פונקציות עם לולאות וחלוקת שלמיםעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
0330 - פונקציות עם לולאות ומערכיםעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
1220 - טנ"מ קניון - מבחן 1 - ע"בעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
1230 - טנ"מ עמוד ענן - מבחן 1 - ע"ג - רק השאלהעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
0410 - מטריצותעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
0651 - טנ"מ רמה פשוטה - עובדיםעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
0650 - טנ"מ רמה פשוטה - רופאעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
0430 - מטריצות - מבחן מסכם - כיתה י' - ע"ז - ב"אעודכן לאחרונה-16/10/17 22:59
היסטוריה י"א: מצגת מלחמת העולם השנייהעודכן לאחרונה-04/10/17 09:49
היסטוריה י"א: ציר זמן שואה יחידה חדשהעודכן לאחרונה-04/10/17 09:49
היסטוריה י"א: קריקטורות נאציותעודכן לאחרונה-04/10/17 09:48
2 - טופס קליטת פרטי לקוח - בדיקת השדות - שלב בעודכן לאחרונה-04/10/17 03:08
1 - טופס קליטת פרטי לקוח - בדיקת השדות - שלב אעודכן לאחרונה-04/10/17 03:08
5 - הוספת לקוח - שכבות BL ו-DALעודכן לאחרונה-04/10/17 03:03
4 - טופס פרטי לקוח – מניעת שגיאות מתקדמתעודכן לאחרונה-04/10/17 03:03
3 - טופס פרטי לקוח - הוספת טנ"מ לקוחעודכן לאחרונה-04/10/17 03:03
שאלות חזרה לקראת המבחן בגמרא: כיתה ז'עודכן לאחרונה-28/09/17 07:28
חיסון - המערכת החיסונית - מצגתעודכן לאחרונה-27/09/17 01:33
הדרכה לתיקון הסיכוםעודכן לאחרונה-24/09/17 07:30
קיצורי דרך שימושייםעודכן לאחרונה-15/09/17 12:15
תיבת הודעהעודכן לאחרונה-15/09/17 11:21
Dal.csעודכן לאחרונה-15/09/17 10:53
עקרונות המחקר המדעי - מצגתעודכן לאחרונה-13/09/17 07:59
1 - משחק הזיכרון - התחלת העבודה עם הקלפיםעודכן לאחרונה-13/09/17 05:41
עברית כיתות ח': העיסוק בספורט כיתה חעודכן לאחרונה-07/09/17 08:47
מדעי הטכנולוגיה - מבואעודכן לאחרונה-06/09/17 10:38
סה''כ: 51 חומרי לימוד