הודעות שוטפות
סמינריון לתלמידי כיתות י'-י"א (עודכן - כ"ב טבת, 09/01)
ביום חמישי, ב' שבט, 18/01, יצאו תלמידי כיתות י'-י"א לסמינריון ושבת ישיבה. חוזר מפורט ב- חוזרים.
פרטים בעמוד החוזרים
הודעה 1 מתוך 2  
אירועים ומבחנים קרובים
יום שלישי ז' שבט, 23/1
מבחן - כימיה(5)
כיתות לאירוע: יא 1,יא 2
אירוע 19 מתוך 45  
מפת האתר