הודעות שוטפות
מיון לפי:
פתיחת שנת הלימודים תשע"ח (עודכן-26/07/17 02:53)
שנת הלימודים תשע"ח, תיפתח לכלל התלמידים ביום רביעי, ח' באלול תשע"ז, 30/08/2017, בשעה 10:00. מידע מפורט במידעון תשע"ח.
פרטים בעמוד החוזרים
מידעון תשע"ח (עודכן-26/07/17 02:53)
מידעון תשע"ח, כולל רשימת ספרי לימוד, באתר הישיבה. המידעון המודפס נשלח בימים אלה לבתי התלמידים.
פרטים בעמוד החוזרים
עבודת קיץ במתמטיקה ואנגלית לעולים לכיתה ז' (עודכן-26/07/17 02:52)
עבודת קיץ במתמטיקה ואנגלית לעולים לכיתה ז', באתר הישיבה > חוזרים.
פרטים בעמוד החוזרים
עבודת קיץ באנגלית לתלמידים העולים לכיתות ח'-ט'-י' (עודכן-26/07/17 02:52)
עבודת קיץ באנגלית לתלמידים העולים לכיתות ח'-ט'-י', באתר הישיבה > חוזרים. מבחן על עבודת הקיץ יערך בשיעור הראשון של שנה"ל תשע"ח.
פרטים בעמוד החוזרים
עבודת קיץ במתמטיקה לתלמידי כל הכיתות (עודכן-26/07/17 02:52)
עבודת קיץ במתמטיקה לתלמידי כל הכיתות, באתר הישיבה > חוזרים. מבחן על עבודת הקיץ יערך בשיעור הראשון של שנה"ל תשע"ח.
פרטים בעמוד החוזרים