הודעות שוטפות
מיון לפי:
פתיחת שנה"ל תשע"ט (עודכן-12/08/18 08:31)
שנה"ל תשע"ט תיפתח אי"ה ביום שלישי, י"ז באלול, 28/08, בשעה 10:00 בוקר.
מידעון תשע"ט (עודכן-12/08/18 08:31)
מידעון תשע"ט באתר הישיבה> חוזרים.
פרטים בעמוד החוזרים
עבודות קיץ במתמטיקה ואנגלית (עודכן-12/08/18 08:31)
עבודות קיץ במתמטיקה לתלמידי כיתות ז-י"ב, ועבודות קיץ באנגלית לתלמידי כיתות ז'-י', באתר הישיבה> חוזרים.
מבחן על עבודות הקיץ יתקיים במהלך השבוע הראשון של שנת הלימודים.
פרטים בעמוד החוזרים