שעות מערכת - תשע"ט
מערכת השעות לשנת הלימודים תשע"ט תפורסם לקראת תחילת שנת הלימודים