• בגרות בע"פ באנגלית שכבת יא

   עודכן 25/02 13:43

   בגרות בע"פ באנגלית שכבת יא- שעות הבחינה לפי הטבלה המצורפת.

  • בגרות חנ"ג

   עודכן 07/04 11:14

   בגרות חנ"ג-מי שקיבל הנחיה מנחמן לכתוב עבודה, מתבקש להיכנס לכאן.

  • הודעה לכיתות י"א

   עודכן 25/02 13:36

   בגרות בע"פ באנגלית לשכבת יא -ראו כאן את השבוץ לפי שעות לבחינה בחדר מחשבים.

  • לוח מבחנים מחצית ב

   עודכן 25/02 13:39

   לוח מבחנים מחצית ב כאן

  • מערכת יא-יב

   עודכן 20/04 10:07

   מערכת יא-יב

  • מצטייני השבוע בחטיבת הביניים

   עודכן 09/04 11:43

   בשבוע האחרון נבחר מכל כיתה בחטיבת הביניים, תלמיד אחד אשר הצטיין בלמידה, בהשתתפות, בהקשבה ובהליכות. להלן שמות התלמידים:
   ז1 - שי שמואל אינגבר
   ז2 - שליו בראור
   ח1 - יוסף בוחניק
   ח2 - דרור שמסיאן
   ט1 - ראובן בנישו
   ט2 - יאיר בורוכוב
   חיזקו ואימצו! המשיכו לעלות מעלה מעלה ולשמש דוגמה לאחרים.

סה"כ: - הודעות בחתך