גלריית תמונות אלבום תמונות תשפ"ג

ערב מעבר לתיכון ט תשפג

https://drive.google.com/uc?export=view&id=12on-bQ-506v5cOmb-yt1F9kIJX8Cg3be
https://drive.google.com/uc?export=view&id=12oEH-8SubKkuCIq8F2mtsYMQ3pyXVHQl
https://drive.google.com/uc?export=view&id=12nuMAoS2uuqSCdTiK93LS8DTYrAI9mkp
https://drive.google.com/uc?export=view&id=12mrBD6CRKC_rHJtb5Ss1nknCRhA9f3F6