גלריית תמונות אלבום תמונות תשפ"ג

סיור התעוררות לצפת ומירון כיתות ז-ט - אלול תשפב

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1R5yHs_feAZmM6ccDoi30HXg9yA20LK3y
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1MNKqRoFCOc2qZoxBDMfsjOALhQc43QEy
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1DICEuSKP3XMjF3PqziGizljwFaE_Axpz
https://drive.google.com/uc?export=view&id=14i1N-SAoIVfJMC660Juom3GLLvcvorEr
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Hh1YkiNRdxtJM5RQbJg7pQpOP8MG8O5g
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1BbHrxdKhIalMgpnpSxopRkWeLZIvdSZr
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1PIHFW5TfJpgxb21A4JPSm2sSBZ9ZUDEg
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1g8XUXkfrRkrSTWAsi3zs3MTaFR3bN2Cx
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1sog98V1tlReDZhjGXmX8AeqFrV4MD-j_
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1TzIoEo3lAmJc09ZAnQhfXCECoIStlMgp
https://drive.google.com/uc?export=view&id=16rTik9NUGfW_MljhT3TtqQv3h4BhAc9g
https://drive.google.com/uc?export=view&id=19nIAV6thw7VHjwftB7-GPqrSH9AeUNeE
https://drive.google.com/uc?export=view&id=195JO6mtPP83QbFd_tkb9c2MQ3LrSeGVp
https://drive.google.com/uc?export=view&id=13phZ_BTqcvzkBdeO-mdXWyfUnkor5R0y