גלריית תמונות אלבום תמונות תשפ"ג

סיור קולנועי בסינמטק - חטיבת ביניים - חורף תשפ"ג

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1R89bxlz9FCdmJIhiXkJlUdjBTzOW-t-Q
https://drive.google.com/uc?export=view&id=12sp7TddhQ8mbl4gwh5Wk7RvBiEg0qiPI
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1RmCwtdP2GBQfKprI_995PkQ2LHjq69fx
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1OKjhyyqwOIEWHsxUMxI-ffr4xCJCaQCh
https://drive.google.com/uc?export=view&id=10r0IW1VKIll24gwFP9WyUPyvxM1EYLr3