גלריית תמונות אלבום תמונות תשפ"ג

סקר ברחובות העיר

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1JoDqpo3dFtTQnIm_2eTeH8iuaJYaRBGY
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Jh85vdu4isXKFzi0wtpkDkZnI-faRyYI
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Jg0EZIExCvvRkvvoDPB0Z0eHbxESNvzJ
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1JXiiN_KxQqBbS78koAlI5DNWyBsPNJxD