גלריית תמונות אלבום תמונות תשפ"ג

האקטון תשפ"ג מגמת הנדסת תוכנה

https://drive.google.com/uc?export=view&id=1KTegPgb2hrhxvD5ObbaXuWEMePnPLCou
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1KRmbyQWtu7g63ISMnBqD0qS76zl7BoR7
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1KM64xqq14cUxXrzcyBJhd-nHy7a_K7Ye
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1KG8m4Kxtd19cqEujj62rxF9OI2DopOJV
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1KCuHmSMJYfAsT9x9wq-WMjRAuPRUZpyV
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1K4buCzeottkLQvapsQAMlVd3UddJxnfl
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Jy79jnBrPxYrrh5koM8g1XNttaNfKPQa
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1JvLqzaD6SKf08_EVGI1NtrL-rZ1PkWjC